Agent cooperation

Trở thành
Đối tác kinh doanh cùngNệm Kim Á

Nhằm mở rộng quy mô bán hàng một cách nhanh chóng để phục vụ tiện lợi và đem đến trãi nghiệm tốt nhất cho khách hàng, chúng tôi cần tìm các đối tác và hỗ trợ mở đại lý bán hàng. KIM Á sẵn sàng chia sẻ cơ hội, lợi ích kinh doanh và đồng hành lâu dài, bền vững cùng đối tác đại lý.

KIM Á ULTIMATE PRO

80% KIM Á

BRAND PRODUCTS?

Dành cho ai

Đối tác đã kinh doanh buôn bán các thương hiệu khác và muốn chuyển đổi dần qua KIM Á.

Quyền lợi

 • Hỗ trợ công nợ 20% / cửa hàng.
 • Gói hỗ trợ chi phí thiết kế cửa hàng (tùy vào doanh số đơn hàng nhập).

Điều kiện và yêu cầu

 • Không đưa thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến uy tín của KIM Á.
 • Tuân thủ giá bán do KIM Á quy định.
KIM Á ULTIMATE PRO

100% KIM Á

BRAND PRODUCTS?

Dành cho ai

Đối tác đã kinh doanh buôn bán các thương hiệu khác và muốn chuyển đổi dần qua KIM Á.

Quyền lợi

 • Hỗ trợ công nợ 20% / cửa hàng.
 • Gói hỗ trợ chi phí thiết kế cửa hàng (tùy vào doanh số đơn hàng nhập).

Điều kiện và yêu cầu

 • Không đưa thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến uy tín của KIM Á.
 • Tuân thủ giá bán do KIM Á quy định.
KIM Á ULTIMATE PRO

OPTION

BRAND PRODUCTS?

Dành cho ai

Đối tác đã kinh doanh buôn bán các thương hiệu khác và muốn chuyển đổi dần qua KIM Á.

Quyền lợi

 • Hỗ trợ công nợ 20% / cửa hàng.
 • Gói hỗ trợ chi phí thiết kế cửa hàng (tùy vào doanh số đơn hàng nhập).

Điều kiện và yêu cầu

 • Không đưa thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến uy tín của KIM Á.
 • Tuân thủ giá bán do KIM Á quy định.

Yêu cầu gọi lại

Hãy để lại số điện thoại. Nhân viên sẽ liên hệ ngay cho bạn

  Tên của bạn
  Số điện thoại của bạn
  Nội dung tư vấn